Subscribe Us

header ads

Önkormányzati kommunikáció „a helyben szokásos módon”

 A napokban került ki Vácrátót község hivatalos honlapjára a Vacratot.info külön kérésre Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ).


Minden ilyen alkalom kisebb ünnep számunkra, hiszen honlapunk szerkesztőségének munkája hasznos volt. Ismét hozzá tudtunk járulni a nyilvánosság szélesebb körűvé tételéhez.
Szeretnénk továbblépni, ezért ismét felhívjuk a település vezetőinek figyelmét egy a tájékoztatással kapcsolatos komoly hiányosságra, reméljük felvetésünk meghallgatásra talál.

Az SZMSZ-ben szerepel a következő mondat:  A település lakosságának széles körét érintő ügyeket helyben szokásos módon kell kihirdetni. Helyben szokásos módnak minősül:

- a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
- a településen elhelyezett hirdetőtáblákra való kihelyezés,
- a Vácrátóti Hírmondóban történő közzététel, az újság megjelenésétől függően,
- az önkormányzat honlapján (www.vacratot.hu) történő közzététel.

Már azt sem tartjuk jó gyakorlatnak, hogy egyes tájékoztató anyagok csak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel jelenik meg, amit a lakosság többsége csak a legritkább esetben keres fel. Honlapunkat éppen a szélesebb körű tájékoztatás, a nyilvánosság nagyobb bevonása miatt indítottuk el. Mint az honlapunk elindulása óta látható, az önkormányzat kommunikációja a lakosság felé igen szelektíven és hiányosan működik. Sajnos a testület még mindig nem érti, hogy a nyilvánosság az ő érdekük is, hiszen ezen keresztül kaphatnak visszajelzést a munkájukról, illetve így még a látszatát is el tudják kerülni a belterjességnek és a mutyizás gyanújának. A nyilvánossággal egyben megelőzhetőek lennének a rosszindulatú pletykák is. Sajnos a mai napig komoly küzdelmet kell folytatnunk az információk megszerzéséért, a polgármester éppen a napokban szólította fel szerkesztőségünket (testületi határozattal alátámasztva!), hogy tartózkodjunk az önkormányzatra vonatkozó információk közlésétől. Magát a felvetést sem értjük egészen, de ez egy külön cikk témája lesz a közeljövőben. Most lássuk, hogyan is működik a nyilvánosság a „helyben szokásos módon”.

Nézzük, hogy mit is értünk ezalatt. A helyben szokásos módon történő kihirdetés egyik fajtája a településen elhelyezett hirdetőtáblákra történő kihelyezés. Községünkben a mai napig a még kilencvenes évek elején elkészült, mára már igen megkopott hirdetőtáblákra kerülnek ki a lakosságág számára fontosnak tartott információk a hirdetésekkel együtt.
A hirdetőtáblákból a kezdeti hét darabból mára már csak három darab áll. A Petőfi téren, a Coop áruház mellett és a fogorvosi rendelőnél. Valamint megemlíthető még a botanikus kert és községháza  Vác felőli oldalán elhelyezett hirdető fal. Ezek azonban nem a első telepítés során elhelyezett széria tagjai.

A korábban a buszfordulónál, Széchenyi út 2-nél és a művelődési háznál lévő táblák csendben a feledés homályába vesztek. Ezeket évek alatt nem sikerült pótolni az önkormányzatnak talán pénzhiányra vagy érdektelenségre hivatkozva. Pedig sokan vannak akiknek nincs internet hozzáférésük, és egyre többen vannak akik már az önkormányzat lapjára sem kíváncsiak. Az Ő tájékoztatásukra megfelelőek voltak ezek a táblák.
Ezúton kérdezzük az önkormányzatot, hogy mikor tervezi egységesíteni és felújítani a jelenlegi hirdetőtáblákat?
Valamint legalább a települések két végére újakat kihelyezni?

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések