Subscribe Us

header ads

Nyugdíjba vonul a polgármester!

 Korábban már beszámoltunk róla, hogy a 2011.11.17-i testületi ülés zárt ülésben végződött, melynek napirendje a polgármester munkaviszonyával kapcsolatos tájékoztatás volt. Akkor az érintettek nem kívántak a nyilvánosság felé bővebb tájékoztatást adni. Álláspontjukat azzal indokolták, hogy az érintett a személyét érintő kérdés miatt kérte zárt ülés elrendelését.


A mai napon szerkesztőségünk egyik tagja az alábbi tájékoztatást kapta a jegyzőtől: 2011. december elsejével a polgármester úr nyugdíjba vonul.
Pozíciójától azonban nem válik meg, hanem társadalmi megbízásban látja el a jövőben a nyugdíj mellett. A változást a hivatal vezetője úgy kommentálta, hogy ez a megoldás az önkormányzat számára komoly megtakarítást jelent. Szó szerinti idézet: „Sokat spóroltunk”
A polgármester nyugdíjazását követően, a testület által megállapított tiszteletdíjról még nem kaptunk információt. Bízunk benne, hogy erről is mihamarabb tájékoztathatjuk Önöket.
Előzetesen annyit mondhatunk, hogy a törvény milyen keretek ad:

A polgármesterek jogállásáról szóló törvény két fajta jogviszonyt biztosít a polgármester számára:

•    főállású polgármester – ebben az esetben ez munkaviszonynak számít, az ahhoz kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel. A polgármesternek ekkor ez a munkahelye.
•    társadalmi megbízatás, ebben az esetben a polgármester a munkaviszonya (vagy nyugdíja) mellett is elláthatja feladatait. A tevékenységért tiszteletdíj illeti meg, melyet a képviselő testület a jogszabályi keretekben meghatározottak figyelembevételével állapít meg.
•    Ennek összege az illetményalap 38.650 Ft * (egy 4,5 és 6,5 közötti számmal)

Azaz jelenleg településünk esetében a polgármesteri tiszteletdíj mértéke 173.925 Ft és 251.225 Ft közötti érték lehet.
Ezen felül a polgármestert költségtérítés is megilleti:
18. § (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.
Azaz a testület további minimum 34.785 Ft-ot, de maximum 66.367 Ft-ot határozhat meg költségtérítésként.

Az esetleges fejleményekről folyamatosan beszámolunk.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések