Subscribe Us

header ads

Rekontra

 Igen nagy megtiszteltetésben részesült szerkesztőségünk néhány tagja! Majdnem 3 oldalon keresztül foglalkozik velük a Vácrátóti Hírmondó legutóbbi száma Pro és Kontra című cikkében. Igaz, hogy a 168 óra című hetilapból lopott stílusban, de hát ha saját ötlet nincs…!


Egy pici probléma azért van, már rögtön a cikk első pontjával. Az állítást a szerkesztők, főszerkesztők, lektorok, (titkosak, nem vállalják a nevüket) felelős kiadó (Vácrátót Község Képviselő testülete) összetévesztik a kérdéssel. Csakhogy pozitívan gondolkozzunk, legalább vették a fáradságot, hogy végre néhány felvetésre úgy csináljanak, mintha válaszolnának. Vajon mi motiválhatja ezeket az embereket? A cikk íróinak azonban ismét nem sikerült a tényeknél maradnia és az általuk összehordottak hemzsegnek a féligazságoktól és ügyes csúsztatásoktól! Mi bízunk az olvasók józan ítélőképességében, a tényeket azonban nem árt ha Önök is ismerik. Kezdjük néhány kérdéssel, melyekre nagyon hosszú idő óta nem kaptunk választ.

Maradva a 168 óra stílusánál:

Még mindig nem tudjuk:


    Mennyi hasznot jelent a falunak, hogy nincs bérbe adva a Széchenyi utca 2.

    Mikor kezdik el, milyen ütemezésben a főút felújítását?

    Mennyi a polgármesterünk összes juttatása? Pontosan forintban megadva és nem mindenféle zagyva százalékokat irkálva, amin senki nem tud eligazodni, lehet, hogy szándékosan?!

    Mit tett, tesz az önkormányzat a tömegközlekedés javításáért?

    Miért olvasható a Pro és kontra című cikkben, hogy a honlap szerkesztői nem az RTL klub munkatársai, amikor „fejlesztőként” mindkettőjük neve olvasható a község honlapjának impresszumában.

    Lesz-e pad a Művelődési ház előtt? Zárójeles megjegyzés: Itt kérünk elnézést cikkünk írójától, hogy a Vácrátóti Hírmondó tévesen azt állítja, hogy mi írtuk a cikket. Ez egy olvasói levél volt!

    Mennyivel kerül majd többe (vagy esetleg kevesebbe) az étkeztetés a kiszervezés után?


Hogyan oldotta meg az önkormányzat, hogy az a 15 gyerek, akikre pályáztak naponta meleg ételt kapjon, 30%-ban a nyersanyagot a helyi vállalkozóktól beszerezve? Az általunk azóta kiderített részletekkel, hamarosan külön cikkben foglalkozunk.


További kérdéseink: (Ezek már a lerágott csont kategória, de valamiért nagyon nem akarják megválaszolni.)


    Mikor jut oda a testület, hogy beszámoltatja a polgármestert a két testületi ülés között elvégzett feladatairól?

    Mikor lesz gyerekorvos a faluban, már csak a település vonzóbbá tétele szempontjából?

    Vezeti-e a Művelődési ház vezetője a kötelező munkaidő táblázatot?

    Mennyit fizet a Family Frost a helybeli árusításért, és mikor hagyja abba a folyamatos hangjelzést?


A közmeghallgatáson a polgármester kiállt a plénum elé és tele szájjal harsogta, hogy hazugság a holland nyugdíjasok ügye. Itt aztán hollandokról szó sem volt. Most mit olvasunk a Hírmondóban ugyanebben a témában. A Szent István parkfaluval szemben lévő terület egy holland cég tulajdona. Akkor most mégis él a holland vonal, érdekes ugye?

Hulladékszállítás témában:


Némi segítség a jegyzőnknek a Vácrátóti Hírmondóban hivatkozott törvényből:


  A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

25. §39 (1) A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni, külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelembe véve a következőket:

a) a közszolgáltatás jellege,

b) a kezelt hulladék mennyisége és minősége,

c) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a szállítás, begyűjtés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás költségei,

(Megállapította: 2007. évi CXLVI. törvény 18. § (2). Hatályos: 2008. II. 15-től.)

Azaz a hulladékszállítási díjnak igenis figyelembe kellene vennie, hogy hányan lakják az adott ingatlant!

Csak tájékoztatásul közöljük, hogy azok a szerkesztőségi cikkek nincsenek aláírva, amiket közösen írunk, (mint a Hírmondó egyes cikkei sem) . Sajnos, a Pro és kontra című cikkben említett munkatársak (Kalotay K.; Ruzicska J., Kalotay B.) nem napi 8 órában foglalkoznak a www.vacratot.info szerkesztésével, ahogy a többiek sem.

Ja, az meg egyszerűen gusztustalan, hogy azt is felróják, hogy mi írtuk, hogy a testület dolgozói elviszik a maradék élelmiszert, amikor ez az állítás egy olvasói levélből származott. Megkerestük ezzel kapcsolatban a családsegítő szolgálatot, aki válaszolt is a felvetésekre, majd közzé tettük a családsegítő munkatársának levelét is, amiben megköszöni, hogy a dolgozók segítettek kihordani az ételt! Vagyis mi tisztáztuk azt a pletykát, mely a hivatal dolgozóit sározta. Csak annyi történt, hogy utána jártunk a tényeknek és tájékoztattunk. Ennyit az összefogásról és a korrektségről!

    Vajon miért nincsenek fenn a hivatalos honlapon a közpénzre vonatkozó szerződések (pl. konyha, weboldal karbantartás,)

    Miért kell  minden egyes alkalommal hónapokat várni a testületi ülések jegyzőkönyveire?

    Ha elolvassák a cikkeinket, megnézik a testületi ülésekről készült videókat, akkor kérjük Önök is gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken. A választ is a józan ítélőképességükre bízzuk.

    Na most akkor ki mond igazat?

    Ki csúsztat?

    Hol van a békesség?

    Miért is nem fogunk össze?A Vácrátót info szerkesztősége

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések