Subscribe Us

header ads

Diszkriminatív operettest


A legutóbbi testületi ülésen Wildmann Erika jelezte, hogy szeretne a két ünnep között egy zenés rendezvényt a Művelődési Házban. Az ötlet jó, ennek mi is örültünk, többen szerkesztőségünk tagjai közül is szerettek volna ott lenni. A rendezvény költségvetése, mint az ülésen elhangzott bruttó 90.000 Ft. A rendezvényre nem szednének belépőt, azaz mindenki számára nyilvános lenne. A testület a javaslatot támogatta. Polgármester úr még viccelődött is azon, hogy a huszonévesek is érdeklődhetnek az operett iránt.

Majd most mit hallunk és olvasunk?

Véletlenül került szerkesztőségünk birtokába az a meghívó, melyet bizony nem mindenki kapott meg! Információink szerint a meghívottak zöme nyugdíjas, azonban még a nyugdíjasok közül sem mindenki kapott meghívót!

Mellékeljük a meghívót. Csak azok kedvéért, akik nem találkoztak vele.

Aki nem kapott ne gondoljon rosszra, polgármester úr szava járása szerint bizonyára kifújta a szél a postaládából!


Ezek után bennünk a következő kérdések merültek fel:

1.) Hogyan lehet az, hogy ha a testület megszavazza, hogy a két ünnep között legyen ilyen zenés rendezvény (pénzt is hozzárendelnek), majd a rendezvény december 8.-ra kerül? Vagy ez most egy másik rendezvény?
2.) Hogyan lehet, hogy a rendezvény nincs meghirdetve az önkormányzati honlapon?
3.) Hogyan lehet az, hogy egy zártkörű rendezvényt a település pénzéből fizet az önkormányzat? Csak nem kampányolni tetszenek már a választók pénzén? (Azért gondoljuk, hogy a rendezvény zártkörű, mert a meghívók névre szóló borítékban vannak!)
4.) Milyen alapon került kiválasztásra, hogy kit hívnak meg?
5.) Lehet, hogy azért nem volt nyilvános a meghívó, hogy csak a kiválasztottak legyenek ott?

Kíváncsian várjuk a válaszokat, bizonyára a következő testületi ülésen december 12-én válaszokat fogunk hallani!

Tekintsék meg a testületi ülésen elhangzottakat és a jegyzőkönyvben szereplő információkat:

iFrame


Részlet a testületi ülés jegyzőkönyvéből:

Wildmann Erika képviselő tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy november 22-én az iskolában irodalmi est lesz, melyre szeretettel várnak mindenkit. Ezen kívül november 23-án az iskolai SZMK Jótékonysági bált rendez, melyre szintén várnak mindenkit. Tervezi egy műsoros est megrendezését a művelődési házban Leblanc Győző művész úr és partnere fellépésével. Várhatóan br. 90.000,-Ft (benne van az útiköltség is) lenne a fellépési díj. A két ünnep közé szeretné szervezni a műsoros esetet, ha a testület áldását adja rá.
Garamszegi Géza polgármester támogatta a rendezvény megszervezését. A költségvetésben tervezve lett az összeggel?

Wildmann Erika képviselő kijelentette, hogy a költségvetésbe tervezett ezzel a költséggel.
Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy lenne-e belépőjegy?

Wildmann Erika képviselő nem szeretné.

Horváth Mátyás képviselő szerint is jó lenne megrendezni a műsoros esetet.

Garamszegi Géza polgármester mivel hozzászólás nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2013. (XI. 14.) számú határozata:

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Idősek napja alkalmából zenés estet rendez a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, Leblanc Győző közreműködésével. A művészek fellépési költségeit (90.000.-Ft) Vácrátót Község Önkormányzata finanszírozza.


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések