Subscribe Us

header ads

Utánajártunk és Tájékoztatunk a csatornabekötésről

Tisztelt Olvasóink!

Elektronikus levélben írt megkeresésünkre példás gyorsasággal kaptunk választ a DMRV-től.
Ezúton is köszönjük a szolgáltatói választ.
Alább olvashatják az Önöket érintő információkat.

A szerkesztőség

Az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat:

- Mi a teendője a tulajdonosnak ha már az ingatlanon belül elvégezte a hálózatra történő rákötést és igénybe kívánja venni a szolgáltatást?


- Van-e a csatorna bekötés engedélyeztetésnek külön díja? Ha igen az mit tartalmaz és mekkora összegű?


- Azok akik már befizették a csatorna hozzájárulás díját (150 ezer forint) de még nem kötöttek rá a hálózatra mostanáig (2011.08.01-ig) milyen költségekre számítsanak, és ezeknek mekkora az összege?


- Meddig érvényesek a korábban kézhez kapott tervek? Ha esetleg már lejárt a terv érvényessége, kihez kell fordulni a tervezés miatt?


- A 15 Ft/m3 környezetterhelési díj egész pontosan mit jelent? Kinek kell fizetnie és milyen formában? Külön számla jön róla, esetleg az önkormányzat szedi be?

Tisztelt Szerkesztőség!

Hivatkozva elektronikus formában megküldött kérdéseikre, Társaságunk, mint az Őrbottyán és térsége csatornahálózat üzemeltetője a csatornabekötésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az ingatlantulajdonos első és legfontosabb teendője a csatornahálózatra csatlakozás után, hogy csatornabekötési szemlét kérjen. Ezt munkaidőben kérheti Parádi Ármin hálózat ellenőrnél közvetlenül (20/474-0311), vagy az ügyfélszolgálati irodán keresztül.

A hálózat ellenőr helyszíni ellenőrzés során helyezi üzembe a szennyvízelvezető csatornát. Itt vizsgálja az elkészült csatorna műszaki megfelelőségét és az esetleges szabálytalanságokat (például csapadékvíz rákötést). Ekkor kerül leolvasásra a vízóra, és ettől az óraállástól számláz a DMRV ZRT. csatornadíjat.

A helyszíni szemlekor szemledíjat kell fizetni melynek összege Vácrátóton 6.500 Ft. (A próbaüzem megfizetésétöl a rákötések ösztönzése érdekében a próbaüzem alatt, illetve további 5 hónapig a DMRV ZRt eltekintett. A szemledíj 2011. március 1.-től fizetendö.)

A csatornabekötés engedélyezésének nincs költsége és a tervek elkészítését is a polgármesteri hivatalok vállalták. Azok a fogyasztók akik ugyan fizették a csatorna hozzájárulást, de nem kötnek rá csatornára a DMRV ZRT. felé nem fizetnek, mivel az nem számláz csatornadíjat. Az elfogyasztott évi vízmennyiséggel arányosan a helyi önkormányzat viszont talajterhelési díjat vet ki. Ennek összege önkormányzatonként más és más. Tudomásunk szerint Vácrátót esetében ez magasabb, mint a bekötés esetén fizetendő csatornadíj. Pontos számadatokat nem ismerünk.

Az Ü72023 sz."Szennyvízcsatorna bekötés megrendelése" című nyomtatvány első oldalán fel van tüntetve, hogy "Érvényes a hozzájárulás megadásától
számított 1 évig". Ezt jogosultsággal rendelkező tervező végezheti el, ebben az esetben általában tervkorszerűségi felülvizsgálatot végeznek. Ez azt jelenti, hogy a tervező az eredeti terv megfelelőségét, nyomvonalának helyességét ellenőrzi és esetleg átrajzolja. A módosított vagy az eredetivel megegyező tervet a tervező aláírásával új borítóval be kell nyújtani engedélyezésre DMRV ZRT. Balparti Üzemigazgatós ágához.

A DMRV Zrt. víz-csatornadíj számláján szereplő környezetterhelési díj tulajdonképpen annak vízterhelési díj eleme. Ezt az élővizi szennyvízbefogadó vezetett tisztított szennyvíz után kell fizetnie a
Szolgáltatónak (DMRV Zrt.), és az a Fogyasztókra a törvény előírása szerint áthárítható. Tehát ezt a szennyvízcsatornára rákötött ingatlanoknál kell fizetni a számlázott csatornadíj m3 mennyisége után (egységár: 15,- Ft/m3 + ÁFA). A Szolgáltató (DMRV Zrt.) által beszedett környezetterhelési díj negyedévente tovább utalásra kerül az állami adóhatósághoz (NAV).  A beszedés nem külön számla alapján, hanem a rendes vízdíjszámlán kerül feltüntetésre és előírva.

Tisztelettel:

Pálmai Gábor

szolgáltatási osztályvezető 

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések