Subscribe Us

header ads

Egy felújított síremlék története

 Horváth Mária és Baksza Pál önkéntes munkában  a napokban fejezték be a vácrátóti temetőben egy régóta elhanyagolt sír felújítását.

Idősebb Csík József a falu első katolikus papjának, ifj. Csík Józsefnek az édesapja nyugszik a sírban. Fia magával hozta a faluba, itt is halt meg – és fia temetette el a kápolnával szemben.

Id. Csík József, az esperes úr édesapja kezdeményezte a temetőben ma is meglévő stációk kialakítását.

Ennek bizonyítéka az első stáción ma is olvasható felirat. Ifj. Csík József esperes hosszú ideig szolgált a településen, akire ma már talán csak a legidősebbek emlékeznek.

Egyetlen kép maradt meg róla, ami a plébánián volt, kifüggesztve a falon. Kovács József plébános úr idejében is még ott volt…amit  sajnos jelenleg még nem találtak meg…

Kérjük, ha valaki tud a kép sorsáról értesítse Horváth Máriát, hogy digitalizálhassuk a fényképet az utókornak.  

Az esperes urat, ifj. Csík Józsefet végül legutolsó szolgálati helyén Hatvanban temették el.

Horvát Mária a felújítás ötletgazdája elmondta, hogy évek óta nem gondozta senki a sírt.

Mivel a sírhely közvetlenül a ravatalozóval szemben helyezkedik el – akkoriban csak a papokat vagy nemes embereket temethettek közvetlenül a ravatalozó közelébe, sokaknak feltűnhetett, hogy a síron lehangolóan gazos, fás növények nőttek ki, ezért úgy döntött: akár egyedül is rendbe teszi a sírhelyet.

A sírt egykor hat vasoszlopra rögzített lánc vette körül, amiből az évek alatt három oszlop tönkrement.


Ezek javítása már nagyobb feladat volt, amiben Baksza Pál lakatos segített.

Saját maguk vásároltak vasanyagot, betonoztak és hegesztettek három napig a kápolnából kapott árammal, amit az önkormányzat biztosított.

A sírtábla rendbetétele még várat magára, mivel az évek alatt elmosódott betűfestéktől nehezen olvasható a felirat.

Ez a felújítás példa lehet arra, hogy helyben is lehet kis ráfordítással és összefogással hasznos dolgokat véghezvinni.  

Köszönet nekik, hogy méltóan ápolják a múlt emlékeit!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések